首页历史人物 › 永利集团304com刘恒北魏太武帝的妃子,宣武帝西魏文帝生母高照容简要介绍

永利集团304com刘恒北魏太武帝的妃子,宣武帝西魏文帝生母高照容简要介绍

(历史 追尊移墓

www.lishixinzhi.com

文昭皇后高照容墓志

皇太后高氏,讳照容,寿春勃海条人,高祖孝文太岁之妃子,世宗宣武圣上之母也。遥源绵绪,方载史册,岂寄略陈。弱禀渊懿之灵,夙体疏通之俗,机明入神,幼处素辏逖龅拢冀拥坩房谑嘀椋跚於贾小J且匝映韪咦妫每诳冢秆蚬T戳桑牌蚴伲蕴拓タ诳诳谒母鞭坝诼骞块艋抒牵角写⒔k伎诳谖涞┫翟耍俗纷鹪换侍蟆J币跃诳冢谑尉绍悖郊陀谧龋噬献废鹊壑趴冢诳诳阱悖馏呷辏蛹住R陨窆甓昕诳诳诳诳诘y高主任陵之右。天长地永,大口口口,口口口口。乃镌其铭曰:
口口口口,口口有凭,于铄笔者口,口口口口口。母则姜口,口口口口,口口口口。

文昭皇后高照容墓志

永利集团304com,皇太后高氏,讳照容,雍州勃海条人,高祖孝文皇上之妃嫔,世宗宣武天皇之母也。遥源绵绪,方载史册,岂寄略陈。弱禀渊懿之灵,夙体疏通之俗,机明入神,幼处素辏逖龅拢冀拥坩ⅲ房谑嘀椋跚於贾小J且匝映韪咦妫每诳冢秆蚬T戳桑牌蚴伲蕴拓タ诳诳谒母鞭坝诼骞块艋抒牵角写⒔k伎诳谖涞┫翟耍俗纷鹪换侍蟆J币跃诳冢谑尉绍悖郊陀谧龋噬献废鹊壑趴冢诳诳阱悖馏呷辏蛹住R陨窆甓昕诳诳诳诳诘y高首席营业官陵之右。天长地永,大口口口,口口口口。乃镌其铭曰:

国籍:北魏

高照容(469年-497年),勃海郡修县人,司徒高肇之妹,汉孝文帝北魏汉桓帝的权贵,宣武帝西魏恭帝生母。十一岁时入宫,获得刘恒的重视,生宣武帝元善见、广平文穆王魏武怀帝和长乐公主元瑛。公元497年,高照容在从代地到大庆的路上病逝,时年二十九周岁,一说是被孝文皇帝的妃嫔冯昭仪派中国人民银行凶。高照容死后,谥号为文昭妃子,其子宣武帝即位后,追尊为文昭皇后,葬于终宁陵。

简介

孝文文昭皇后高照容(469年-497年),北魏宣武帝北魏献文帝的显要,北魏安皇帝元宝炬之母。阿爸高,老母盖氏。高照容和兄弟姐妹既生于东裔,后来迁居至中夏族民共和国。高照容年幼时曾梦里见到被大同灼身,被以为是产生帝母的预先报告。高家移居至中国後,有人向冯太后进言说高照容颇具相貌与道义,适合选入後宫。冯太后亲自前往面见後,感到非常好奇,便让他入宫,成为刘恒的贵妃,那时她十二虚岁。她与刘恒之间生下拓跋珪、元子攸、长乐公主元瑛,不过当下受宠的左昭仪冯润因为从没外孙子,一贯想要将元修收做要好养子。壹次当高照容在前往上饶的途中,突然获得暴病身亡。由于死得太过匆匆,而冯清也平素想要培育北魏献文帝,於是有传说是冯润派人在半路中将高照容杀害。初阶,将他谥为文昭贵妃,元廓即位後,追尊皇后之位,配飨汉太宗,後来汉仁帝元恪更追尊其为皇太后起先葬在终宁陵,後迁至汉孝文帝的长陵附近。

简介

孝文文昭皇后高照容(469年-497年),北魏太宗元恭的权贵,北魏文穆帝元钦之母。老爹高颺,老母盖氏。高照容和兄弟姐妹既生于东裔,后来移居至中华夏族民共和国。高照容年幼时曾梦到被枣庄灼身,被以为是造成帝母的预报。高家移居至中国後,有人向冯太后进言说高照容颇具姿色与道德,适合选入後宫。冯太后亲自前去面见後,感到蛮好奇,便让她入宫,成为孝文皇帝的妃子,那时他十壹虚岁。她与孝文皇帝之间生下北魏节闵帝、魏明宣宗、长乐公主元瑛,然则当下受宠的左昭仪冯润因为尚未子嗣,平素想要将北魏献文帝收做要好养子。三次当高照容在前往揭阳的路上,突然获得暴病身亡。由于死得太过急促,而冯清也平素想要栽培元恭,於是有旧事是冯润派人在半路少将高照容杀害。初叶,将她谥为文昭贵人,北魏太武帝即位後,追尊皇后之位,配飨汉文帝,後来孝质帝元钦更追尊其为皇太后开头葬在终宁陵,後迁至刘恒的长陵相邻。

南北朝人员

中途归西
太和六年闰七月,时年十六周岁的高照容,为孝文皇帝生下外孙子北魏节闵帝。后来高照容又生下广平文穆王魏武穆帝和长乐公主元瑛。刘恒有一个妃子冯昭仪,是冯太后的女儿,当朝少保冯熙的女儿,她得到汉孝文帝宠幸以往,暗地里发生了将西魏废帝收到本人宫中养育的主见。高照容从代地到湖州旅途,在汲郡的共县突然死亡,有些人说是冯昭仪派中国人民银行凶了他。

有关史料

《北史 列传第一》
孝文文昭皇后高氏,司徒公肇之妹也。父扬,母盖氏,凡四男三女,皆生于东裔。孝文初,乃举室西归。近龙城市和商场,镇表后德色婉艳。及至,文明太后亲幸南部曹见后,奇之,入掖庭,时年十三。初,后幼曾梦在堂内立,而阳光自窗中照之,灼灼而热,后东西避之,光犹斜照不已。如是数夕,怪之,以白其父。以问辽东人闵宗。宗曰:“此奇征也。昔有梦年收入怀,犹生天皇,www.lishixinzhi.com况宣城之征!此女将被帝命,诞育人君之象也。”后生宣武及广平王怀、长乐公主。冯昭仪宠盛,密有母养帝心。后自代如秦皇岛,暴薨于汲郡之共县,或云昭仪所贼也。宣武之为皇太子,28日一朝幽后,后拊念慈爱有加。孝文出征,宣武入朝,必久留后宫,亲视栉沐,母道隆备。
其后有司奏请加号,谥曰文昭贵人。孝文从之。宣武践阼,追尊配飨。后先葬在长陵西南,陵制卑局,因就起山陵,号终宁陵。置邑户五百家。明帝时,更上尊号太后,以同汉、晋之典,正姑妇之礼,庙号如旧文昭。迁灵榇于长陵兆内西北六十步。初,开终宁陵数丈,于梓宫上获大蛇,长丈余,驼灰,头有王字,蛰而不动;灵榇既迁,还置蛇旧处。

连锁史料

《北史 列传第一》
孝文文昭皇后高氏,司徒公肇之妹也。父扬,母盖氏,凡四男三女,皆生于东裔。孝文初,乃举室西归。近龙城市和商场,镇表后德色婉艳。及至,文明太后亲幸西部曹见后,奇之,入掖庭,时年十三。初,后幼曾梦在堂内立,而阳光自窗中照之,灼灼而热,后东西避之,光犹斜照不已。如是数夕,怪之,以白其父飏。飏以问辽东人闵宗。宗曰:“此奇征也。昔有梦每年工资怀,犹生天子,况吉安之征!此女将被帝命,诞育人君之象也。”后生宣武及广平王怀、长乐公主。冯昭仪宠盛,密有母养帝心。后自代如湖州,暴薨于汲郡之共县,或云昭仪所贼也。宣武之为皇太子,二日一朝幽后,后拊念慈爱有加。孝文出征,宣武入朝,必久留后宫,亲视栉沐,母道隆备。
其后有司奏请加号,谥曰文昭妃子。孝文从之。宣武践阼,追尊配飨。后先葬在长陵东北,陵制卑局,因就起山陵,号终宁陵。置邑户五百家。明帝时,更上尊号太后,以同汉、晋之典,正姑妇之礼,庙号如旧文昭。迁灵榇于长陵兆内西北六十步。初,开终宁陵数丈,于梓宫上获大蛇,长丈余,宝石红,头有王字,蛰而不动;灵榇既迁,还置蛇旧处。

原籍:勃海脩县

高照容——司徒高肇之妹,汉太宗北魏节闵帝的贵妃

途中过逝

追尊移墓
高照容死后,有关领导奏请加授昭仪名号,定谥号为文昭妃子,汉文帝坚守奏议。太和二十四年,其子元宝炬即位,是为宣武帝,追尊高照容为文昭皇后,并入中岳庙配祭。高照容先安葬在城西长陵的东北,帝王陵规格卑下局促。于是在原地建陵园,称为终宁陵,设置守陵人户五百家。汉和帝元修在位时,下诏说:"文昭皇太后,德行和谐妇道,美好同于太姒,婚配汉孝文帝,哺育人才,而前世光辉沉沦,孤墓不合葬。先帝孝道感应发自内心,迁移未产生,言念哀伤可惜,道义连结阴阳两界。废吕氏尊薄氏,礼仪已明显于明朝。"清河王又下诏说:"文昭皇太后爱戴与孝文皇帝匹配,合祭庙庭议定名号,现命令飞速迁移,一如此前,太后当为主妇,可重上尊号为太皇太后,以同于汉晋的典章,纠正婆媳的庆典。庙号依然。"迁移高照容棺椁到长帝王陵域西南六十步处。

陵墓:终宁陵

谥号:文昭贵妃→文昭皇后

高照容史书记载

离世日期:497年

职业:贵人

朝代:

《魏文昭皇太后山陵志》,一九四七年六月在北邙山被盗出土,现藏德阳市文物专门的学问队。墓志左侧残缺,志文多存,铭文差相当少全被砸掉,残高66毫米,宽55分米,厚20毫米。志文正书,残存10行,满行19字,首行题:“魏文昭皇太后山陵志铭并序”。

陵墓:终宁陵

转载本站文章请注明出处:永利集团304com http://www.chindoc.com/?p=2682

上一篇:

下一篇:

相关文章